SUDES
MARKA TESCİL BELGESİ
FİRMA TANITIM DOSYASI
SUDES Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Nadir ÖZER ve Çevre Mühendisi Tuğba ÖZER tarafından Mayıs 2011’de Ankara’da kurulmuştur. Mesleklerinde 10 yılı bulan hizmetlerini, bu tarihten itibaren SUDES firmasında devam ettirerek, yurtiçi ve yurtdışında tamamladıkları birçok projeye yenilerini eklemişlerdir.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını, yüksek kalitede, düşük maliyetle, hızlı bir biçimde karşılamayı amaç edinmiş olan SUDES, altyapı ve çevresel konularda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri vererek, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayıcı çözümler geliştirmektedir.

SUDES’in uzmanlık alanları, içmesuyu temin ve dağıtım sistemleri, içmesuyu arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekeleri ve atıksu arıtma tesisleri, yağmursuyu şebeke ve drenaj sistemleri, deniz deşarjı projeleri, altyapı hizmetlerine ait fizibilite raporları ve çevre yönetim planlarının hazırlanması konularını kapsamaktadır.